Przetłumacz stronę


Niezbędnik

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Logopeda

Logopeda szkolny

Mgr Iwona Drozdowska-Kulicka

Gabinet 13

 Godziny pracy:


Poniedziałki 8:00-13:00

Wtorki 8:00-14:15

Środy 10:00-15:30

Czwartki 8:15-13:30

Piątki 9:30-15:30 

Konsultacje:

 

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 16:30-17:30, oraz w godzinach pracy logopedy

 

 

Zasady kwalifikowania dzieci na terapię logopedyczną:

 

- posiadanie opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do terapii logopedycznej

 

- przesiewowe badania logopedyczne

 

- indywidualne badania logopedyczne

 

 

Regulamin uczestniczenia w terapii logopedycznej:

 

  1. W zajęciach uczestniczą uczniowie zakwalifikowani do terapii przez logopedę
  2. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo (maksymalna liczba uczniów w grupie – 4 osoby)
  3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani (kontrakt) do stałego kontaktu z logopedą przynajmniej raz w semestrze
  4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na terapię. Wielokrotna, nieusprawiedliwiona absencja skutkuje skreśleniem z listy osób uczęszczających na zajęcia
  5. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na regularnych systematycznych ćwiczeniach w gabinecie i w domu, do momentu opanowania prawidłowej artykulacji.
  6. Rodzice powinni mieć świadomość, że terapia logopedyczna nie powinna opierać się tylko na zajęciach w szkole, ale również w domu- wtedy terapia przynosi rezultaty
  7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do konsekwentnego, systematycznego stosowania się do zaleceń i wskazówek logopedy
  8. Rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć po podaniu przyczyny
  9. Dziecko jest zobowiązane do przynoszenia zeszytu na każde zajęcia, w którym będą zamieszczane wskazówki do pracy w domu
  10. zakończenia terapii nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy lub w sytuacji nagminnego nieprzestrzegania zasad terapii logopedycznej

 

 

Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami/opiekunami dziecka, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie w domu zaleconych ćwiczeń.

 

Systematyczność w terapii jest bardzo ważna i skuteczna, warunkuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Prawidłowa wymowa ma wpływ na naukę czytania i pisania oraz daje dziecku większą szansę na osiągnięcie sukcesów szkolnych.

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
3,984,766 Unikalnych wizyt