INFORMACJA
Dodane przez justynaz dnia Maj 09 2019 10:18:12
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki oraz informację dodatkową do sprawozdania znajduje się na stronie bip.gminaolawa.pl