program Bądź sobą - klasy 5abc
Dodane przez justynaz dnia Marzec 28 2019 21:14:53
28 marca w naszej szkole realizowany był program profilaktyki uzależnień pt. "Bądź sobą".
Głównymi celami programu były:
- wskazanie różnorodnych zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających,
- edukacja w zakresie działania środków uzależniających i ich konsekwencje dla zdrowia fizycznego, psychicznego, funkcjonowania społecznego,
- propagowanie zdrowego stylu życia, alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- poziomy zagrożenia uzależnieniem w społecznościach rówieśniczych.

Programem zostali objęci uczniowie klas piątych, a zajęcia prowadził certyfikowany instruktor terapii uzależnień, profilaktyk pan Andrzej Bald.
Zajęcia dla uczniów sfinansowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Images: podsumowanie 015.jpg

Treść rozszerzona
Images: podsumowanie 015.jpg

Images: podsumowanie 015.jpg

Images: podsumowanie 015.jpg


Images: podsumowanie 015.jpg